Shareholders

Shareholders

Shareholders

GogoApps S.A. z siedzibą w Warszawie (00-066) przy ul. Plac Stanisława Małachowskiego 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000839882, o numerze NIP: 5252822543, REGON: 386019240, kapitał zakładowy w wysokości 111.800,00 złotych, w pełni wpłacony.

GogoApps S.A. z siedzibą w Warszawie (00-066) przy ul. Plac Stanisława Małachowskiego 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000839882, o numerze NIP: 5252822543, REGON: 386019240, kapitał zakładowy w wysokości 111.800,00 złotych, w pełni wpłacony.

GogoApps S.A. z siedzibą w Warszawie (00-066) przy ul. Plac Stanisława Małachowskiego 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000839882, o numerze NIP: 5252822543, REGON: 386019240, kapitał zakładowy w wysokości 111.800,00 złotych, w pełni wpłacony.